Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze die het zelfgenezende vermogen van de mens stimuleert en versterkt. Homeopathie is een geneeswijze die door de Duitse arts Samuel Hahnemann in de 18e eeuw werd

ontwikkeld. Hahnemann is daardoor de grondlegger van de homeopathie, die wij in Nederland bedrijven. Het principe van de homeopathie is al veel ouder en vindt zijn wortels bij Hippocrates, die al

formuleerde dat genezing alleen plaatsvindt op basis van gelijkende middelen.

Homeopathische geneesmiddelen komen voor een groot deel voort uit het dieren- en plantenrijk. Ook worden veel middelen gemaakt van mineralen, afkomstig uit de aarde of zee, ziekteproducten

en enkele chemische stoffen.
Homeopathische middelen zijn op verschillende manieren verkrijgbaar en kunt u op verschillende manieren innemen. Ze zijn verkrijgbaar in de vorm van druppels, korrels en tabletten. En zijn in te

nemen op water, onder de tong of door er aan te ruiken.

De ziekteclassificatie slaat op het systeem ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann. In de homeopathie behandelen we niet alleen de klacht, maar ook de oorsprong van deze klacht. Om

tot een juiste beoordeling te komen waar de klacht vandaan komt, is het van belang om de ziektegeschiedenis van de patiënt in kaart te brengen. Dit noemen wij de ziekteclassificatie.
In de praktijk komt het erop neer dat na de anamnese (het vraaggesprek) alle klachten in beeld worden gebracht en dat ze op hun juiste plek komen te staan zodat er een adequate behandeling gestart

kan worden.

De indeling is als volgt:

De constitutionele symptomen

Dit zijn alle symptomen die betrekking hebben op de persoon zelf, zoals bijvoorbeeld de slaap, de eetgewoontes, de menstruatie, de circulatie en de energie. Karaktereigenschappen, zoals geslotenheid, of een flapuit zijn, nauwgezet of chaotisch zijn, reageren met verdriet of met boosheid, enz.

De ziektes in u familie

Welke erfelijke tendensen spelen er in de familie? Wat zijn de ziektes, waar men mee heeft te kampen. B.v. in de familie heeft oma reuma en haar dochter kreeg dat ook na de menopauze en de patiënt die nu bij de homeopaat zit heeft last van gevoelige en pijnlijke gewrichten, bij het opstaan in de morgen en bij het in beweging komen.

Medicijngebruik

Welke reguliere medicijnen worden er gebruikt en waarom? Hoe lang worden deze middelen al gebruikt?

De biografie

De biografie vertelt wat over de persoon, hoe is zijn of haar leven tot nog toe verlopen? Wat heeft men meegemaakt? Welke indruk heeft dat gemaakt en hoe waren de reacties hierop? Is er sprake van een terugkerend patroon? Zijn er verdrietige gebeurtenissen geweest? Zijn deze verwerkt of spelen ze nog een rol? Soms heeft een verdrietige gebeurtenis van b.v. 10 jaar terug nog steeds een invloed op de situatie van nu. De biografie is heel belangrijk, omdat ze de mens kleuren. Ze bepaalt de mens hoe hij op dit moment in het leven staat.

Acute situaties

Enkele acute situaties zijn b.v. een astma-aanval, een acute oorontsteking, galsteenaanval, een gewrichtspijnaanval, een migraine die opspeelt, een longontsteking enz. Sommige mensen schieten van de éne acute aanval in de andere. Anderen hebben alleen last in b.v. de herfst of als het weer omslaat. Of na een emotionele traumatische gebeurtenis. Door alle informatie op de juiste plek te zetten, ontstaat er een overzichtelijk geheel. Op deze manier kunnen klacht en oorzaak tegelijkertijd behandeld worden.