Homeopathie voor vrouwen

Veel vrouwen ervaren rondom de menstruatie een verandering in hun hormonale situatie. Bij de één zal dat meer klachten geven dan bij de ander. Maar bijna elke vrouw kent wel in meer of mindere mate een vorm van PMS (pre menstrueel syndroom).

Bij veel vrouwen wordt de menstruatie geregeld door anticonceptie, hetzij door de pil of door een spiraaltje dat hormonen afgeeft. Soms wordt de pil op medische gronden voorgeschreven, omdat de menstruatie te zwaar is en te pijnlijk of omdat er b.v. acné optreedt.

Toch is het raadzaam om te kijken waarom deze menstruatie zo loopt en zulke klachten veroorzaakt. Een normale menstruatie mag licht ongemak brengen, maar meer niet.
Voor sommige vrouwen vormt de menstruatie een maandelijks terugkerend obstakel.

Homeopathie helpt om het hormonale systeem weer in balans te brengen en om deze te versterken in haar normale functioneren.


Zwangerschap, bevalling en weer opstaan

Homeopathie is een veilige methode, die zeer geschikt is om klachten tijdens de zwangerschap te verhelpen.

Het is normaal dat er de eerste drie maanden zich een aantal ongemakken voordoen. Zoals b.v. ochtendmisselijkheid. Deze eerste drie maanden zijn zeer belangrijk omdat dan het hele kindje gevormd moet worden. it gaat voor een deel ten koste van de energie van de zwangere en daarom is vermoeidheid ook een veel gehoorde klacht in de eerste periode.

Meestal zie je na de eerste drie maanden dat er een stabilisatie optreedt. Zijn er toch klachten of zijn de klachten van dien aard dat het normale functioneren belemmerd wordt dan kan homeopathie een helpende hand bieden.

Tijdens de behandeling wordt er gekeken naar een eventuele eerdere zwangerschap en hoe deze is verlopen. Gekeken wordt of het makkelijk was om zwanger te raken of dat het enige tijd koste? Gekeken wordt welke klachten er op dit moment spelen en hoe dat was voor de zwangerschap. Sommige vrouwen voelen zich tijdens de zwangerschap juist heel goed en hebben weinig klachten. Terwijl anderen juist de ervaring hebben dat alles versterkt wordt. Altijd wordt er gezocht naar de reden van deze klacht, waarom bestaat deze en hoe is de uiting ervan. Een individuele aanpak staat altijd voorop.

De eerste periode volgen er een paar afspraken waarbij de conditie van de zwangere vrouw in kaart wordt gebracht en zonodig homeopathisch behandeld wordt. Naarmate de zwangerschap zijn eind nadert wordt er voorbereidend gewerkt op de bevalling. Bij het laatste bezoek wordt er aan de zwangere en partner een doosje met homeopathische middelen meegegeven. Deze kunnen ingezet worden tijdens de bevalling als daar aanleiding voor is.

Na de bevalling volgt een afspraak om de algehele conditie van moeder én kind te beoordelen en zonodig te behandelen.


Homeopathie is veilig voor moeder en kind, stimuleert het natuurlijke verloop en zorgt ervoor dat moeder en kind een goede eerste start krijgen.